Számla küldés e-mail-ben

Napjainkban egyre inkább terjed a számlázással kapcsolatban az a megoldás, hogy a számlát nem személyesen vagy postán juttatja el az eladó a vevőnek, hanem a számla kibocsátója lehetővé teszi annak kinyomtatását az internetről a másik fél számára.
2011.08.01-től cégünk is a számlaküldés ezen formáját választotta.

A számla kibocsátási módját tekintve kétfajta számlát különböztetünk meg:

  • a papíralapon kibocsátott számlát,
  • és az elektronikus úton kibocsátott számlát

A papíralapú számlának szintén két fajtája van:

  1. a nyomtatványként nyomdai úton előállított számla/számlatömb kitöltésével kibocsátott, és
  2. a számítástechnikai eszköz útján előállított és papírra nyomtatott számla.

A számítógépes program segítségével előállított számla szintén papíralapú bizonylat, melyet ki kell nyomtatni. A cégünk által kiállított ill. megküldött számlák megfelelnek a számlázó programmal, mind pedig a számla tartalmával kapcsolatos 24/1995. (XI.22.) PM rendelet szerinti követelményeknek.

A számítástechnikai eszköz útján előállított és papírra nyomtatott számla alkalmas adóigazgatási azonosításra, mert szigorú számadás alá vont– mely a teljes körű elszámolást jelenti. A papíralapú számlák aláírása nem szükséges, bár semmi nem tiltja. A számlán nem kell feltüntetni, hogy az eredeti vagy másolati példányt tartjuk-e a kezünkben, tehát megszűnt a példánysorszámozás.